TERMINE 2023

17.03.2023       1.Tag FWM
31.03.2023       2.Tag FWM
14.04.2023       3.Tag FWM
28.04.2023       4.Tag FWM
12.05.2023       5.Tag FWM + 1.Rennen Steirische MS
26.05.2023       6.Tag FWM
09.06.2023       7.Tag FWM 
23.06.2023       8.Tag FWM
07.07.2023       9.Tag FWM + 2.Rennen Steirische MS
21.07.2023       10.Tag FWM
04.08.2023       11.Tag FWM
18.08.2023       12.Tag FWM
01.09.2023       13.Tag FWM

02.09.2023         3. Rennen Steirische MS
15.09.2023       14.Tag FWM
29.09.2023       15.Tag FWM
13.10.2023       16.Tag FWM
27.10.2023       17.Tag FWM

ZEITPLAN

15:00 – 15:20         Bambini, Micro, Mini
15:20 – 15:40         Rotax Jun. + Sen., DD2
15:40 – 16:00         KZ2

 16:00 – 16:20         Bambini, Micro, Mini
16:20 – 16:40         Rotax Jun. + Sen., DD2
16:40 – 17:00         KZ2

 17:00 – 17:20         Bambini, Micro, Mini
17:20 – 17:40         Rotax Jun. + Sen., DD2
17:40 – 18:00         KZ2

 18:00 – 18:20         Bambini, Micro, Mini
18:20 – 18:40         Rotax Jun. + Sen., DD2
18:40 – 19:00         KZ2